Eszterlánc Északi óvodáról kép
Az óvoda játszóteréről elsődleges kép
Az óvoda játszőteréről másodlagos kép
Az óvodáról felülről készített kép
eszterlanceszakiovi.hu
Bemutatkozás

Kedves Látogató!

 

Intézményünk, az Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményei több évtizede várja az óvodás korú gyerekeket. Székhelyünk Nyíregyházán a Tas utca 1-3 szám alatt található. Óvodánk  intézményvezetője Szikszainé Kiss Edit. Alább az Ő köszöntőjét olvashatják.

  Köszöntő

 

 Bemutatkozó kép

 

Kedves Érdeklődő!

 

Kíváncsi Ön, hogy az Eszterlánc Északi Óvoda gyermekei milyen környezetben nevelkednek, hozzáértően és megfelelően foglalkoznak -e  velük?

 

Mennyire népszerű, családias, kimondottan jó hangulatú óvodában töltik mindennapjaikat óvodásaink?

 

Milyen programmal, megfelelő tárgyi és személyi feltételek mellett dolgoznak óvodapedagógusaink?

 

Látogassa meg honlapunkat, amely a székhely intézmény, tagóvodáink és telephelyeink életébe enged bepillantást!

 

A közös nevelőmunkát, az új szervezeti stuktúra kialakítását, 2011. augusztus 1.-től kezdtük meg. Arra vállalkoztunk, hogy mind működési, mind pedig szakmai szempontból összehangoljuk az épületek tevékenységét, lehetőséget teremtve a szakmai munka és a működési feltételek folyamatos javítására is. Az óvoda központja – ahonnan koordináljuk tagóvodáinkat és telephelyeinket (Tas út 1-3) – a Jósavárosban helyezkedik el. Itt kapott helyet gazdasági egységünk is, ami ellátja mind a négy égtáj (34 óvoda) gazdasági feladatait is. Bár óvodáink épületei között jelentős eltérés van, egy közös bennük: fás, ápolt, ligetes, füvesített udvarrészeink vannak, melyek a gyermekek mozgásfejlődésének, edzésének, sportolási és szabadidős tevékenységének fontos biztosítékai. Az épületek folyamatosan megújulnak, úgymint a napi működéshez szükséges berendezéseink, eszközeink is, hiszen mind-mind a gyermekek fejlesztését, komfort igényük kielégítését szolgálják. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy óvodáink épületei esztétikusak,  tárgyi eszközeink változatosak és biztonságosak legyenek, figyelembe véve a gyermekek szükségleteit,  életkori sajátosságait. 2013-ban a Nyitnikék Tagintézményünk épülete külsőségeiben, belső terében újult meg a XXI. század kívánalmainak megfelelően. A gyermekek igényeit figyelembevevő épület egy csoportszobával és tornateremmel bővült, óvodásaink és szüleik nagy megelégedésére. Mind a 9 óvodánk fontos szervezeti egységként az optimális működést célozza meg. Alkalmazottaink a közösen kialakított, helyi értékeknek megfelelően végzik napi teendőiket. A sajátosságokból adódó, egyéni arculat megjelenítése színesebbé, változatosabbá teszi intézményünk egészét. A természetvédelem és környezettudatos szemléletformálás, az egészséges életmódra nevelés, a mindennapos festés, hagyományápolás segítségével gazdagítjuk gyermekeink érdeklődését, ismereteit.

 

A befogadó környezet munkáját az intézmény vezetője koordinálja és kontrollálja, általános helyettesei, tagóvoda-vezetők és feladattal megbízott személyek, munkaközösség vezetők segítségével. Nevelőtestületünk tagjaként gyógypedagógus, konduktor és pszichológus segíti munkánkat. A szakszolgálat logopédusai hetente részesítik terápiában a rászoruló gyermekeket minden épületünkben. Nagyfokú hivatástudattal rendelkező óvodapedagógusaink nemcsak tapasztalt és jól képzett, hanem kedves és szeretni tudó, elfogadó személyiségek. Tisztában vannak azzal, hogy életre szóló jelentőséggel bíró kapcsolatokat építenek ki a rájuk bízott gyermekekkel. Valamennyien a Porkolábné Dr. Balogh Katalin neve által fémjelzett, Komplex Prevenciós Óvodai programot alkalmazzuk nevelő és fejlesztő munkánk során, kiegészítve helyi sajátosságainkkal. Programunk lehetővé teszi óvodapedagógusaink számára a potenciális iskolai zavarok korai felismerését, prevencióját, felzárkóztatást és egyben a korai tehetséggondozást is. Gyermekeink gondozását, nevelését és képességfejlesztését egyaránt szervezzük heterogén (vegyes) és homogén (tiszta) csoportokban. A sikeres nevelői munkánkhoz feltétlenül fontos, hogy a szülőkkel közösen, egységes elvek alapján neveljük gyermekeinket. Együttműködünk a szülőkkel és igényeljük, hogy elmondják véleményüket, ötleteiket a munkánkkal és szolgáltatásainkkal kapcsolatosan. Nevelőmunkánk a játékra-mozgásra épül, ezekben valósul meg, játékos módszerekkel adjuk át az új ismereteket. Folyamatos napirendi keretben a gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése mellett, szem előtt tartjuk az egészséges életmód alakítását, az érzelmi nevelést és a szocializáció biztosítását, valamint az anyanyelvi és értelmi fejlesztés megvalósítását.

 

Biztosítjuk az ételallergiás gyermekek étkeztetését. Szülői igények alapján szervezünk: Ovi-focit (Monbebé Alapítvány) néptánc-társastáncot, angol – német, tartásjavító torna, gyermek jóga, kézműves foglalkozást, úszást, sakkot, lovaglást, zenés pom-pom csoportot. Természetesen az ingyenes hittan foglalkozásokat is szívesen látogatják a gyermekek. Nagy sikert arat a  6-7 éveseink számára szervezett térítésmentes úszástanulás, mely Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyírsuli Úszószakosztályának együttműködéseként valósul meg pályázat útján. Ovifoci pályáink (a Krúdy Gy. és Kollégium úton) gyermekbarát, korszerű, óvodás életkornak   megfelelő méretű  sporteszközökkel, kiegészítőkkel  felszereltek. Minden hónapban tájékoztatjuk a szülőket kulturális, sport és csoport programjainkról. Rendszeres résztvevői vagyunk a város által szervezett kulturális és sport rendezvényeknek (környezetvédelmi jeles napok, néphagyományok ünneplése, Ovilimpia, Nyuszifutás, Bozsik-program, Magyar népmese napja, Hello Nyíregyháza, Ovis Karácsony). Óvodánk több éves szakmai kapcsolatot ápol az angol Northampton- i Egyetem pedagógiai karával, finn óvodapedagógusok ismerkedtek a magyar óvodapedagógiával, az óvodákba járó francia gyermekek és szüleik számára emlékezetes délelőttöt tartottunk a nemzetükre jellemző kultúrából. Az Eszterlánc Északi Óvodában gyermekeink szeretetteljes környezetben, vidáman, élményekben gazdagon, játékosan nevelkednek és válnak az évek során iskolára alkalmassá!

 

Szikszainé Kiss Edit
Intézményvezető
Mesterpedagógus
Elérhetősége: 06/42-512-951

 

 

További információk:

 

Általános helyettesek:

 

Feketéné Nagy Julianna: Székhely

- Kelemenné Maklári Gyöngyi: Csillagszem Tagintézmény

- Fazekas Hajnalka

 

E-mail címünk: eszterlanceszakiovoda@gmail.com

 

Telefonszámunk: 06-42-512-910

 

Fenntartó: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

 

 Eszterlánc Északi Óvoda bemutatkozó képe